Serviceanmälan

Tillsammans minskar vi användandet av energi! Nu kommer informationskampanjen vi utlovade i senast nyhetsbladet…

08 nov, 2022

Du har säkert hört att vi befinner oss i en svårare situation än tidigare när det gäller energi. Energimyndighetens pågående kampanj heter ”Varje kWh räknas”. Deras mål är att alla minskar sin energianvändning. Du hittar information om kampanjen under aktuellt på vår hemsida.

Vi på Bror Johansson & Co har tagit fram ett kommunikationspaket som heter ”Tillsammans Nr 1-6”. Genom dessa utskick kommer vi att kommunicera ut till våra kunder med målet att tillsammans spara energi, öka insamling av matavfall (bränsle till biogas), öka återvinning och spara på vatten.

Vi hoppas att ni uppskattar och ”hänger på” så vi tillsammans bidrar med vad var och en kan.

Viktigt! Vi vill poängtera att vi inte vill att någon skall frysa. Alla skall ha 20-21 grader i sin lägenhet/lokal. Det är väldigt många bra saker vi redan gör, men det är också många fler bra saker vi kan göra. Tillsammans! Läs vårt första utskick ”Tillsammans 1-6” här.