Vi välkomnar Telia öppen fiber 2018

Vi välkomnar öppen fiber till våra fastigheter under våren 2018. Bror Johansson & Co har tecknat ett nytt 5 årigt avtal ”Öppen fiber” med Telia. Vi har under en tid fört dialog med flera leverantörer och valt Telia.

Bror Johansson & Co har tecknat ett nytt 5 årigt avtal ”Öppen fiber” med Telia. Vi har under en tid fört dialog med flera leverantörer och valt Telia. ”Öppen fiber” innebär att Ni som hyresgäster kan välja bland flera olika leverantörer när det gäller digitala tjänster. Vi välkomnar konkurrens när det gäller utbud och pris. Vårt mål är att ni kommer att uppskatta öppenheten i nätet. Dock kommer vi inte kunna erbjuda ComHem då varken Telia eller ComHem verkar i samma ”öppna nät”.

Telia har fungerat bra efter några driftsstartproblem 2008. Vi har sedan dess mycket få serviceanmälningar som kommer in till oss, både när det gäller fiber och analog tv, vilket också gör att valet känns tryggt.

Läs mer

Telia, digital och analog TV, viktig information gällande 8 juni

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler, Discovery. Om de inte kommer överens finns det risk för att de inte längre får sända vissa kanaler från och med den 8 juni.

De förklarar varför, vad du får istället och ger svar på vanliga frågor på den här sidan.