Detaljplanen är nu klar för ett nytt hyreshus i Lunden ​

– Uppdaterad 16/6 2020

Vi, Bror Johansson & Co, planerar ett nytt hyreshus med hiss och god tillgänglighet på Karlagatan i Lunden. Huset blir en förlängning av Karlagatan 25, ett hus som Bror Johansson och hans bröder byggde på 50-talet. Huset förbereddes redan då för en förlängning. Samtidigt planeras en upprustning av parken.

Övre Olskroksgatan 7 är först ut av 3 hus på Övre Olskroksgatan. Renoveringen som vi genomför är omfattande. Vi byter bland annat fönster, tak, kök, badrum, stammar, el och ventilationssystem. Vi renoverar även ytskikt och fasad.

För oss är det viktigt att vi nu samtidigt nu ser över husets energiförbrukning så att vi kan minska husets klimatpåverkan.

Att våra hyresgäster bor tryggt är viktigt, därför installerar vi b.la ett taggsystem och vi byter ut eller kompletterar belysningen både invändigt och utvändigt i huset.

Vi har i ett tidigt skede, innan vi påbörjade projektering, träffat våra hyresgäster på gemensamt hyresgästmöte. Vi har därefter träffat var och en av våra hyresgäster hemma i deras bostad. Flera hyresgäster har kommit med bra idéer och synpunkter om vad de önskar för resultat efter renoveringen. En idé har varit att göra om 2: or till 3: or, vilket vi tyckte var en bra idé som vi nu genomför i renoveringen.

Genom att träffas i god tid fick vi också kännedom om att flera hyresgäster hade önskemål om att de egentligen ville bo i större eller i mindre lägenheter. Det är inte lätt att bo ”rätt” när det är bostadsbrist.  Efter lite pusslade har vi fått till flera omflyttningar samtidigt som renoveringen. Tillsammans med våra hyresgäster har vi hittat bra evakueringslösningar eller permanent flytt.

Samarbetspartner: Tornstaden Byggnads AB

Beställarrepresentant: Kristina Björling

Det finns mycket få lägenheter i Lunden med hiss. Tillsammans med Göteborgs stad och boende i området vill vi skapa trivsamma hyreslägenheter. Huset kommer att ligga i anslutning till parken och det skapar en ny inbjudande entré från Karlagatan till parken. Målet är att skapa fler hyresbostäder samt att öka närhet, trivseln och tryggheten från Karlagatan till parken. Huset på bilden (gul gavel) nedan byggde Bror Johansson på 50-talet och har en gavel utan fönster att ansluta mot.

Nyligen avslutade vi ett lyckat projekt i på  St Pauligatan 21 i Lunden. En stor ombyggnad av öppen innergård för boende och tre avdelningar kommunal förskola. Med en nära dialog känner vi nu att gården är jättefin och med bra funktioner.

Bror Johansson & Co har kontoret på Karlagatan 18 och äger ca 450 hyresrätter i Lunden. Vi värnar om Lunden och Lundens öppna gårdar. Vi har sedan 80-talet arbetat tillsammans med Göteborgs Stad, boende och näringsidkare  utvecklat Lunden. Passerar man våra hus ser man grönskande förgårdar. Vi känner att vi är delaktiga i varför du som boende och Göteborgare uppskattar Lunden nu 2019.

16/6 2020 fick vi positivt besked på den detaljplan som arbetas fram under ett par år. Detaljplanen är nu klar. Samtidigt beslutades att parken intill skall rustas upp. På Göteborgs stad hemsida hittar du detaljplanarbetet. Klicka här.

Tillsammans kan vi göra Lunden ännu bättre.