Hur du rengör din friskluftventil

– för ett bättre inomhusklimat. 

Se filmen om hur du rengör dina fyrkantiga friskluftsventiler genom att klicka på play-knappen nedan. 

Varför är det bra att göra rent sin friskluftsventil?

Inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas inomhus större delen av dygnet. Vi vill alla ha det lugnt och tyst, lagom varmt och bra ventilation med mera. Du kan bidra till en bra inomhusmiljö genom att:

  • Se till att till- och frånluftsventiler är öppna, så att ventilationen kan fungera som den ska. Lika mycket luft som sugs ut via köksventil och badrumsventil skall komma in via friskluftsventil i fönster eller yttervägg.
  • Vädra ordentligt men snabbt.
  • Rengöra ventilationsdon och filter regelbundet. Om du har kvadratisk väggventil (som filmen ovan visar), har denna ett filter som bör tvättas med diskmedel två gånger per år. Övriga don och ventiler rengörs synliga delar försiktigt, med hjälp av trasa och dammsugare. 
  • Tillluft- och frånluftsventiler skall alltid rengöras av hyresgästen innan den obligatoriska ventilationskontrollen. Se bilden nedan var du hittar dessa. 
  • Se till att elementets termostat är frilagd. Möblera luftigt runt termostat. Ge värmen fritt spelrum.
  • Kontakta oss om du ser tecken på fukt och mögel i lägenheten.
  • Faktablad – Frisk luft hemma – Miljöförvaltningen