Planarbete, nytt hyreshus i Lunden

Vi, Bror Johansson & Co, planerar ett nytt hyreshus med hiss och god tillgänglighet på Karlagatan i Lunden. Huset blir en förlängning av Karlagatan 25, ett hus som Bror Johansson och hans bröder byggde på 50-talet. Huset förbereddes redan då för en förlängning.

Det finns mycket få lägenheter i Lunden med hiss. Tillsammans med Göteborgs stad och boende i området vill vi skapa trivsamma hyreslägenheter. Huset kommer att ligga i anslutning till parken och det skapar en ny tillgänglig entré från Karlagatan till parken. Målet är att skapa fler hyresbostäder samt att öka tillgängligheten, trivseln och tryggheten från Karlagatan till parken. Vi vill lyssna på vad boende och företagare uppskattar med Lunden idag och vilka ny kvalitéer som man vill tillföra.

Nyligen avslutade vi ett lyckat projekt i på St Pauligatan 21 i Lunden. En stor ombyggnad av öppen innergård för boende och tre avdelningar kommunal förskola. Med en nära dialog känner vi nu att gården är jättefin och med bra funktioner.

Bror Johansson & Co har kontoret på Karlagatan 18 och äger ca 450 hyresrätter i Lunden. Vi värnar om Lunden och Lundens öppna gårdar. Vi har sedan 80-talet arbetat tillsammans med Göteborgs Stad, boende och näringsidkare. Passerar man våra hus ser man grönskande förgårdar. Vi känner att vi är delaktiga i varför du som boende och Göteborgare uppskattar Lunden nu 2018.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg kommer under hösten att bjuda in till samråd gällande den nya detaljplanen. På Göteborgs stad hemsida hittar du detaljplanarbete och mer information. Klicka här.

 

Tillsammans kan vi göra Lunden ännu bättre.

Klicka på bilderna nedan för att öppna bildspel.

Välkommen att höra av Er till mig!

 

Med vänlig hälsning

BROR JOHANSSON & Co

Kristina Björling

VD

www.brorjohansson.se

031-707 77 60

kontoret@brorjohansson.se