Serviceanmälan

Hyresförändring 1/1 2022 Garage, parkering & lokal

02 okt, 2021

Hyresförändring 1/1 2022

Bilar, MC eller annat fordon som hyr plats

Garage:  3% från 1/1 2022

Parkering: 3% från 1/1 2022

Lokal:  Se hyresavi. Avtalet följs