Serviceanmälan
Bror Johansson fastigheter

Blanketter

Blanketter, riktlinjer & faktablad


Här kan du hitta några viktiga blanketter. För att ladda ner respektive blankett, klicka eller tryck på önskad länk.

Andrahandsuthyrning

03a. Ansökan om uthyrning i andra hand

Blankett 03a & 03b ska skickas in vid ansökan om att hyra ut i andrahand.

03b. Ansökan om andrahandsuthyrning

Blankett 03a & 03b ska skickas in vid ansökan om att hyra ut i andrahand.

04. Fastighetsägarnas intyg om provsamboende

Blankett 04 ska bifogas tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning sker pga. provbo som sambo.

05. Fullmakt vid andrahandsuthyrning

Blankett 05 ska bifogas tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning sker pga. utlandsvistelse.

06. Andrahandsavtal

Blankett 06 ska bifogas ifyllt men ej signerat, tillsammans med ansökan om uthyrning i andrahand.

Byte

Avflyttning