Göteborgs Stads information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Länk till Göteborgs stad information

Länk till MSB (myndigheten för samhällsbyggnad)