Serviceanmälan

Härlig återkoppling med fakta under pågående kampanj ”Tillsammans 1-6”

22 sep, 2023

Källsortering ökar rejält sedan hösten 2022, samtliga fraktioner förutom en ökar. Att pappersinsamlingen minskar är bra! Det sker bland annat genom att de flesta av våra hyresgäster väljer ”Nej tack” till reklam.
(Totala mängden sopor har minskat)

Bilden visar fraktioner källsortering utom restavfall och matavfall. Period 12 månader bakåt.

Tack till alla hyresgäster, personal & partners som bidrar till ökad fastighetsnära insamling.

Kampanjen ser du här