Serviceanmälan

Brandskyddsinformation

26 okt, 2022

Det finns många viktiga saker att tänka på när det gäller brand. På Räddningstjänstens hemsida beskriver de brandskyddsråd till dig som bor i ett flerfamiljshus. Titta på deras film och läs mer här.

Det är viktigt att alla tar ansvar och informerar sig om hur man i sin vardag bäst kan förebygga brand. Kontrollera och se till att du har en fungerande brandvarnare.

Bror Johansson & Co arbetar med SBA (systematiskt brandskyddsarbete). En del av SBA är att informera hyresgäster om förebyggande brandskydd. Detta görs via anslag i t.ex återvinningsrum, vid inflyttning, via hemsida och nyhetsbrev. Ett annat exempel är att CPG ronderar fastigheterna regelbundet för att se till t.ex gemensamma utrymmen, dörrar fönster och utrymningsvägar.

Viktigt:

Tänk också på att ha en bra hemförsäkring ifall olyckan är framme. Om du inte kan bo i din lägenhet pga att det brunnit i fastigheten är det din hemförsäkring som täcker evakueringsbostad m.m. I ditt hyresavtal ser du information om vad som gäller för brand.

Hyreslagen säger:

Om en hyreslägenhet blir obeboelig på grund av en brand slutar hyresavtalet att gälla. Fastighetsägaren har då varken skyldighet att ordna ersättningslägenhet eller återställa lägenheten. I dagsläget spelar det ingen roll vems fel det är: fastighetsägare, granne, hyresgästen själv, naturliga orsaker eller anlagd brand. Om fastighetsägaren bestämmer sig för att återställa fastighet eller lägenhet igen, har inte den gamla hyresgästen rätt eller förtur till lägenheten, utan fastighetsägaren bestämmer vem som ska få hyra.