Serviceanmälan

Lägenhetsbyte

26 okt, 2022

För att få lov att byta sin lägenhet krävs bla att lägenheten är en permanentbostad. Vi följer strikt branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer för lägenhetsbyte.

För att vi skall kunna ta ställning till Ert önskade byte behöver Ni boka en tid med oss då du och eventuellt ytterligare kontraktsinnehavare samt bytespart kommer på möte.

Tag med till mötet:

  • Personbevis på samtliga personer som skall stå för kontraktet.
  • Kopia på byteslägenhetens kontrakt.
  • Studieintyg, arbetsintyg eller liknande.

Efter mötet:

  • Kommer Bror Johansson & Co AB att ta sedvanliga upplysningar. Därefter kommer vi att kunna avgöra om bytet är godkänt eller ej.

Räkna med att det tar ca 6 veckor att handlägga ärendet från att en komplett ansökan lämnats in.

Faktablad, riktlinjer samt blanketter för ansökan hittar du här.