Serviceanmälan

Namnskyltar

26 okt, 2022

Boservice sätter upp din namnskylt. Vi tillåter inga egna namnlappar eller dekaler på våra lägenhetsdörrar eller postboxar. Namn måste rymmas inom namnskylten.

Har du önskemål om ändring på namnskylt kontakta kontoret@brorjohansson.se. Innan du skickar in ditt önskemål titta på vad som ryms inom namnskylten och kom med ett förslag på namnändring.

Vi rekommenderar Nej Tack till reklam för att spara på vår miljö. Sitter denna skylt upp kommer du att få adresserad reklam och samhällsinformation till dig.