Serviceanmälan

Rökning

26 okt, 2022

Man får aldrig röka så att det stör någon annan, detta gäller sedan tidigare i bostadshus. Rökning är inte tillåten på gemensamma ytor som t.ex. sittplatser och lekplatser. Rökning är inte tillåten intill fasader och entréer. Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen som tvättstugor och trapphus.

Vi har innergårdar som är helt rökfria sedan en tid och vi arbetar för att detta skall komma att gälla samtliga gårdar.

Från 1 juli 2019 har det, enligt ny lag, blivit förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att man kan bli polisanmäld om man röker på en plats där det enligt den nya lagen inte är tillåtet