Serviceanmälan

Bostad- och förskolegård

18 dec, 2017

En ombyggnad av 850 kvm bostad-och förskolegård är nu klar på St Pauligatan 21. Gården har byggts om från grunden och skapar en trivsam och trygg miljö för både boende och förskola.

Tillsammans med våra hyresgäster och förskola har vi bollat idéer. Frågeställningar som: Vad uppskattar vi med befintlig gård? vad vill vi har för nya funktioner när nya gården är på plats? Miljö, grönska, cyklar, trivsel, grill, säkerhet, solskydd, pallkragar, barnvagnar, trygghet och belysning är några av de punkter vi bollat. Gården färdigställdes i februari 2018 och vi och våra hyresgäster är väldigt nöjda med den blomstrande gård vi nu haft 2018.