-Ett hållbart arbete med långsiktigt tänkande med fokus på klimat, trivsel och drift.    Fastigheten, Övre Olskroksgatan 9 i Göteborg, är fastighet nummer två av tre på samma gata som genomgår rot-renovering och förtätning. Övre Olskroksgatan 7 är klar sedan sommaren 2020 och Övre Olskroksgatan 11 är på börjad. Projektet på Övre Olskroksgatan 9 närmar sig
Läs mer
På Övre Olskroksgatan 7 i Göteborg håller vi just nu på med en stor rotrenovering och förtätar med två vindslägenheter. Byggstart var i oktober 2019. Huset är från 1938 och vi har
Läs mer
På St Pauligatan 21 har vi genomfört en större energi och inomhusklimatåtgärd. Huset är ett flerfamiljshus byggt på 70-talet. Huset har 33 lägenheter, tre avdelningar förskola samt två våningar flerbilsgarage. Syftet med
Läs mer
Karlagatan trappan
Vi, Bror Johansson & Co, planerar ett nytt hyreshus med hiss och god tillgänglighet på Karlagatan i Lunden. Huset blir en förlängning av Karlagatan 25, ett hus som Bror Johansson och hans
Läs mer
En ombyggnad av 850 kvm bostad-och förskolegård är nu klar på St Pauligatan 21. Gården har byggts om från grunden och skapar en trivsam och trygg miljö för både boende och förskola.  
Läs mer
Välkommen till vår nya hemsida. Hemsidan är främst till för dig som redan hyr av oss, men också en presentation av Bror Johansson & Co och projekt vi arbetar för och med.
Läs mer