Serviceanmälan

En ombyggnad av 850kvm bostad- och förskolegård, St Pauligatan 21 pågår. Gården byggs om från grunden och skapar en trivsam och trygg miljö för både boende och förskola.

18 dec, 2017

En ombyggnad av 850kvm bostad-och förskolegård pågår, St Pauligatan 21. Gården byggs om från grunden och skapar en trivsam och trygg miljö för både boende och förskola. Tillsammmans med våra hyresgäster och förskola har vi bollat idéer. Frågeställningar som: Vad uppskattar vi med befintlig gård? vad vill vi har för nya funktioner när nya gården är på plats? Miljö, grönska, cyklar, trivsel, grill, säkerhet, solskydd, pallkragar, barnvagnar, trygghet och belysning är några av de punkter vi bollat. Februari 2018 beräknas gården vara i bruk.