Serviceanmälan

Flytta ut, uppsägning

26 okt, 2022

På baksidan av ditt hyresavtal finns plats för uppsägning. Hittar du inte ditt avtal kan du be oss om en kopia.

  1. Skicka in en skriftlig uppsägning till Bror Johansson & Co, Karlagatan 18, 416 61 Göteborg. På baksidan av ditt kontrakt finns plats för uppsägning. Uppsägningen måste vara skriftligen och oss tillhanda innan sista vardagen i månaden och 3 månaders uppsägningstid gäller.  Tex, vill du flytta 1 maj så behöver du säga upp lägenheten senast 31 januari. Särskilda regler för dödsbo. För dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter att hyresgästen har avlidit därefter är det 3 månader som gäller.
  2. Bekräftelse på uppsägningen kommer från oss. Får du inte denna har vi inte fått din uppsägning.
  3. Förbesiktning. Boka en förbesiktning med oss. Den skall ske direkt efter att du har sagt upp lägenheten. Syftet med en förbesiktning är att vi får kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten som behöver åtgärdas. Om det är skador orsakade av dig och som du själv vill åtgärda är det viktigt att dessa åtgärdas fackmannamässigt. Fråga oss om råd.
  4. Visning under uppsägningstiden. Du är skyldig att visa lägenheten för tilltänkta intressenter. Vi kan vara behjälpliga om visning sker på arbetstid.
  5. Avflyttningsbesiktning sker på avflyttningsdagen. Då kontrolleras lägenheten och vi ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten och ev balkong eller uteplats är väl flyttstädad samt att förråd är tömt och ev cyklar eller barnvagnar är medtagna. Minst 3 omgångar nycklar återlämnas. Checklista för avflyttningsstädning finns till din hjälp. Vi erbjuder flyttstädning, kontakta oss för mer information.

Tänkt på att vi endast tar emot hushållsavfall i våra återvinningsrum.  De saker du inte önskar ta med till ditt nästa boende behöver du ta till Secondhand eller till kommunens återvinningsstation. Klicka här.