Serviceanmälan

Hemförsäkring

26 okt, 2022

Alla som hyr en bostad bör ha en hemförsäkring. Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig till exempel om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och det blir skador i din lägenhet eller på en grannes egendom.

Det många inte vet är att en hemförsäkring inte bara gäller själva lägenheten och dina ägodelar utan även för dig och oftast de du bor med. Vid inbrott, brand eller vattenskada får du ersättning för dina skadade eller förlorade saker, men även hjälp med ersättningsbostad om det skulle behövas.

Ohyra som vägglöss blir allt vanligare i Sverige. Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring som täcker skador samt sanering av lösöre (möbler och inventarier). Det är fastighetsägarens ansvar är att sanera lägenhet/fastighet. Det är hyresgästens ansvar att meddela fastighetsägaren om man upptäcker skadedjur samt att sanera sitt lösöre.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindsförråd. Tänk också på att det kan vara fukt i källarförrådet, vilket kan skada saker som du förvarar där. Placera därför inte föremål direkt mot golvet eller en vägg.

Jämför hemförsäkringar. Innehållet i vad olika hemförsäkringar ersätter skiljer väsentligt. Det är viktigt att du inte bara jämför priset utan även innehållet.