Serviceanmälan

Andrahand

26 okt, 2022

För att få hyra ut i andra hand krävs ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Har du eller din andrahandshyresgäst inte detta är det olovligt och olagligt att hyra eller hyra ut i andrahand.

Vi arbetar för att så många som möjligt skall bo tryggt med ett förstahandskontrakt och följer strikt branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer om andrahandsuthyrning.

Tänk på att en andrahandshyresgäst alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Det är viktigt att du förstår och tar ansvar för de risker som finns.

En andrahandshyresgäst skall vara skriven på lägenheten som den hyr i andrahand, vissa undantag finns och då behöver man kontakta folkbokföringen på Skatteverket för att få klarhet i vilken lägenhet man skall vara skriven på.

Namnbyte på dörr sker i samband med att andrahandsuthyrningen börjar gälla. Tänk på att du som förstahandshyresgäst inte kommer att ha ditt namn kvar på dörren och skall skriva dig på den adress där du bor under andrahandsuthyrningen.

4-6 veckors handläggningstid från att komplett ansökan lämnats in.

Faktablad, riktlinjer samt blanketter för ansökan hittar du här.