Serviceanmälan

Hyra ut i andrahand

26 okt, 2022

För att få hyra ut i andra hand krävs ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Har du eller din andrahandshyresgäst inte detta är det olovligt och olagligt att hyra eller hyra ut i andrahand. Klicka här för att läsa Fastighetsägarnas riktlinjer.

Vi arbetar för att så många som möjligt skall bo tryggt med ett förstahandskontrakt och följer strikt branschens riktlinjer om andrahand.

Ansökan om andrahand, klicka här för blankett.

Tänk på att en andrahandshyresgäst alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Det är viktigt att du förstår och tar ansvar för de risker som finns. En andrahandshyresgäst måste använda en C/o adress och får inte sätta upp sitt namn på dörren.

4-6 veckors handläggningstid från att komplett ansökan lämnats in.