Serviceanmälan

Om det blir fel i lägenheten

26 okt, 2022

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast serviceanmäla detta till Boservice. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan. Anlita jourhjälp bara om ett fel är akut och måste åtgärdas omedelbart. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående.