Serviceanmälan

Om du saknar el

26 okt, 2022

  1. Kontrollera om det finns el i trapphus. Finns ingen el i trapphus så kan du på Göteborg Energis hemsida hitta information om elavbrott, här.
  2. Gäller det bara elen i din lägenhet, kontrollera säkringarna. Har säkring gått sönder, dra ut eventuella trasiga maskiner t.ex brödrost eller dammsugare och prova med att byta säkring alt fälla upp automatsäkring. Uteslut att det inte är några egna maskiner eller lampor som gör att säkringen går innan du kontaktar Boservice eller jouren.

Vardag anmäler du till Boservice.

Utanför kontorstid ring jouren.