Serviceanmälan

Om du saknar el

26 okt, 2022

Om du saknar el i lägenheten, kontrollera om det finns el i trapphus. Finns ingen el i trapphus så kan du på Göteborg energis hemsida hitta information om elavbrott, här. Vardag anmäler du till Boservice. Utanför kontorstid ring Securitas. Gäller det bara elen i din lägenhet, kontrollera säkringarna. Har säkring gått sönder, dra ut eventuella trasiga maskiner t.ex brödrost eller dammsugare och prova med att byta säkring.