Serviceanmälan

Vad säger ditt hyresavtal?

26 okt, 2022

Detta behöver du ha kännedom om.

Hyreslagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Vissa regler är tvingande och gäller oavsett vad som står i kontraktet. Hyreslagens bestämmelser finns i hyresavtalet.

 • Du är bunden av hyresavtalet från den dag hyresavtalet ingicks även om du inte har flyttat in i lägenheten.
 • Hyresavtalet löper oftast tills vidare.
 • Uppsägningstiden är vanligen tre månader.

Hyresvärden eller en representant för hyresvärden ska:

 • Vara tillgänglig för att ta emot frågor och fel-/serviceanmälningar.
 • Avhjälpa fel inom rimlig tid.
 • Underhålla fastigheten.

Hyresgästen ska:

 • Använda lägenheten som permanentbostad.
 • Betala hyran i förskott i rätt tid.
 • Vårda lägenheten väl. Detta gäller även gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus med mera.
 • Uppträda så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.
 • Ha hyresvärdens tillstånd för att överlåta hyreskontraktet eller hyra ut den i andra hand. (Se Fastighetsägarna andrahandsuthyrningsbroschyr).
 • Låta hyresvärden komma in i lägenheten för att besiktiga, underhålla eller reparera i lägenheten.
 • Låta lägenheten visas för bostadssökande när det står klart att hyresgästen ska flytta.

Det är viktigt att hyresgästen och hyresvärden följer hyreslagen och vad som framgår av hyresavtalet. Om någon av parterna på ett allvarligt sätt bryter mot detta kan hyresförhållandet upphöra.