Serviceanmälan

Ventilation, inomhusmiljö

26 okt, 2022

Inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas inomhus större delen av dygnet. Vi vill alla ha det lugnt och tyst, lagom varmt och bra ventilation med mera. Du kan bidra till en bra inomhusmiljö genom att:

  • Se till att till- och frånluftsventiler är öppna, så att ventilationen kan fungera som den ska. Lika mycket luft som sugs ut via köksventil och badrumsventil skall komma in via friskluftsventil i fönster eller yttervägg.
  • Vädra ordentligt men snabbt.
  • Rengöra ventilationsdon och filter regelbundet. Om du har kvadratisk väggventil, har denna ett filter som bör tvättas med diskmedel två gånger per år.
  • Se till att elementets termostat är frilagd. Möblera luftigt runt termostat. Ge värmen fritt spelrum.
  • Kontakta oss om du ser tecken på fukt och mögel i lägenheten.
  • Faktablad – Frisk luft hemma – Miljöförvaltningen