Serviceanmälan
Bror Johansson fastigheter

Ny hyresgäst – välkommen

BROR JOHANSSON & Co är ett familjeföretag i tredje generationen. Vi äger och förvaltar våra fastigheter i Lunden, Olskroken och Centrum i Göteborg. Genom en nära dialog med våra hyresgäster erbjuder vi en trivsam och trygg boendemiljö i attraktiva områden.

Inflyttning

Nycklar lämnas ut första vardagen i inflyttningsmånaden, efter kl. 13.00. Infaller första vardagen i månaden på en helg eller helgdag så är det kommande vardag som är inflyttningsdag.

Hyresgästens ansvar

Du som kontraktinnehavare är ansvarig både för dig, din familj och lägenheten

Hyresbetalning

Hyran betalas i förskott varje månad. Nytt från våren 2024: Hyresavin mailas ut varje månad till den mail du lämnat till oss. Fram till vår 2024: Hyresavier, 3 månader, skickas till din lägenhetsadress var tredje månad.

Vad menas med retroaktiv hyra?

Varje år förhandlas årets hyressättning. Många gånger hinner det datum som den årliga hyreshöjningen börjar gälla passera innan förhandlingarna är klara. Detta kan betyda att du får betala själva hyreshöjningen retroaktivt, alltså i efterskott, för de månader som redan har passerat.

Cykelrum/cykelhus

Finns i de flesta fastigheter. Det är inte tillåtet att ställa cykel i trapphus eller portar. Fråga Boservice om var cykelrum/cykelställ finns. Cykelrum/cykelställ och vind/källare städas med jämna mellanrum. Tack för att du märker din cykel med namn vid de tillfällen vi ber om detta, se anslag i cykelrum.

Det är inte tillåtet att ladda el-fordon någonstans utan tillstånd, gäller även elcyklar. All stöld av el och orsak till brandrisk polisanmäls. Se mer utförlig info på sida 4 om brandskydd i cykelrum.

Tvättstuga

Bokning: Man får boka ett pass i taget/lägenhet. Efter avslutat tvättpass går det bra att boka nästa tillfälle. Se anslag. Som hyresgäst skall man städa efter sig i tvättstugan.  Lämna tvättstugan så som Du vill finna den.

Miljö, återvinning

Vi har skapat goda möjligheter i din närmiljö för att källsortera. Tillsammans med dig och dina gäster har vi goda förutsättningar att
värna vår miljö. Se bifogat material eller information i återvinningsrum.

Matavfallskärl finns i din lägenhet. Serviceanmäl om det saknas.

Tips! Se länkar nedan:
Farligt avfallbilen – Göteborgs Stad (goteborg.se)
Avfall och återvinning – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Förråd

Hyresgästen ansvarar för att sätta ett lås på förrådet om det ligger utanför lägenheten.

Inga saker får ställas i allmänna utrymmen.

Vad får du göra själv?

Det är tillåtet att som hyresgäst utföra vissa ändringar i lägenheten såsom målning/tapetsering i neutrala färger. Det är viktigt att du frågar oss först så att du inte blir skyldig att återställa. Arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på: allt utöver mindre spikhål ska åtgärdas. T.ex. vill du sätta upp väggfäste för TV, hyllor eller måla i avvikande färg måste du återställa väggen vid avflytt. Det är inte tillåtet att lämna spackelfläckar på väggarna.

Tips! Läs mer på vår hemsida om hur du bäst tar hand om din lägenhet.

Om din bostad – Bror Johansson & Co

Badrum/Kök

Inga hål får göras i badrum eller ovan diskbänk i kök. Använd gärna sugpropp eller annat alternativ som lätt går att få bort utan att lämna märken.

Fråga din hyresvärd innan du gör någon åtgärd själv

Disk/Tvättmaskin

I vissa lägenheter ingår disk- och eller tvättmaskin. Bror Johansson & Co tar då ansvar för maskin och installation. Egen disk- och tvättmaskin får installeras där det är förberett. Då det inte är förberett krävs tillstånd av Bror Johansson & Co. Vi ger gärna råd så kontakta oss i förväg!

Kommer du och tidigare hyresgäst överens om övertagande av disk/tvättmaskin, behöver Bror Johansson & Co skriftligt kvitto mellan dig och tidigare hyresgäst. På kvittot måste det framgå att du som ny hyresgäst tar över maskin och installation och därmed eventuella skador som disk/tvättmaskin kan ge.

Bror Johansson & Co har inget ansvar för vare sig maskin eller installation såsom t.ex. eventuella vattenskador. Kontrollera att din
hemförsäkring täcker eventuella skador.

Barnvagn

I några fastigheter finns barnvagnsrum. I de fastigheter det ej finns, kan barnvagn förvaras i cykelrum i mån av plats. Annars förvaras barnvagn i egen lägenhet. Bror Johansson & Co tar ej ansvar för föremål i allmänna utrymmen.

Barnvagnar får ej placeras i trapphus pga brandrisk

Husdjur

Det varierar om husdjur är tillåtet i lägenheten. Titta på ditt avtal alt fråga oss. Tänk på att rastning på gård eller förgårdar  alltid är förbjudet.

Tips: Lär valpar och kattungar rätt beteende redan som små. Det händer lätt att man leker och rastar dem på tex gården. Då lär de sig ett felaktigt beteende.

Djuren ska hållas kopplade. Slitage och störning i lägenhet från husdjur ansvarar du som hyresgäst för. Även katter ska hållas under uppsikt, förekommande är att katter använder barnens sandlåda som toalett. Detta är ej tillåtet.

Skällande hundar är ej tillåtet då detta stör.

 

Ohyra

Det är hyresgästens strikta ansvar att serviceanmäla ohyra omedelbart. Detta gäller all typ av ohyra.

Brandskydd

Lägenheten

Se till att din brandvarnare fungerar. Har du ingen serviceanmäl omgående. Det är inte tillåtet att montera ned brandvarnare eller att låta bli att meddela om den inte fungerar.  Testa din brandvarnare regelbundet.

Trapphuset

Man får aldrig ställa något i trapphuset (t.ex. dörrmattor, barnvagnar, cyklar, leksaker, skor mm). Skäl till detta:

  • Respekt: för städpersonalens arbetsmiljö och grannar.
  • Utrymningsskäl: Förebyggande brandskyddsarbete, samt tillgänglighet för ev. ambulanstransport.
  • Hänsyn: Synskadade skall kunna bo eller komma på besök.

Vad får jag ställa i ett cykelrum?

Cyklar, barnvagnar och namnade leksaker. Du får inte parkera din cykel i portar, trapphus eller längs med fasad. Har du frågor om var du kan ställa din cykel, kontakta oss på 707 77 68 eller via www.brorjohansson.se

Var kan jag parkera min moped eller MC?

Samma regler som för bil, MC och moped. En mc/moped får inte parkeras inne i ett cykelrum eller portal. I vissa av våra fastigheter finns MC platser att hyra i stora garage.

Vad får finnas på en hyrd garageplats/parkeringsplats?

Endast en bil, MC eller moped. Man får inte lagra bildäck, batterier eller annat på platsen. Vindar och källargångar

Tack på förhand att inget hamnar utanför förråden. Det är del av vårt förebyggande brandskyddsarbete.

Parkering/Garage

Bror Johansson & Co har Bil, MC, moped, lådbilscykelplatser för uthyrning.  Kontakta oss för att få veta mera. Det är inte tillåtet att ladda el-fordon någonstans utan tillstånd, gäller även el-cyklar. All stöld av el och orsak till brandrisk polisanmäls.

Från oktober 2022 finns ladd-platser för bil att hyra.

Förvaltning & Uthyrning


Kontakt via: kontoret@brorjohansson.se
Hemsida: www.brorjohansson.se
Besöksadress: Karlagatan 18, 416 61 Göteborg
Mötestider: Bokade tider mellan 7.30 – 16.00
Telefonnummer: 031- 707 77 60
Telefontider: måndag – torsdag
9.00 – 11.30 och 12.30 – 14.00

Kontaktpersoner: Anna, Cornelia, Karin, Kristina och Nils

AKUT:

APS-jour 031-315 00 01
Efter 16.00 vardagar och helgdag

Boservice & flyttstäd


Serviceanmäl via: www.brorjohansson.se
Besöksadress: Svensksundsgatan 2
Telefonsvarare: 031- 707 77 68

Lyssnas av vardagar – kontorstid
Kontaktperson: Lars Lundin – Lundin Fastighetsskötsel
AKUT: APS-jour 031-315 00 01
Efter 16.00 vardagar och helgdag

W & C’s Städservice
Kontaktperson: Wicki
Serviceanmäl via: www.brorjohansson.se

Ladda ner vårt välkomstbrev

Ladda gärna ner vårt välkomstbrev i PDF-format!