Serviceanmälan

Energiåtgärd 2019, tillsammans sparar vi på vår miljö 

10 dec, 2019

På St Pauligatan 21 har vi genomfört en större energi och inomhusklimatåtgärd. Huset är ett flerfamiljshus byggt på 70-talet. Huset har 33 lägenheter, tre avdelningar förskola samt två våningar flerbilsgarage. Syftet med åtgärden var att skapa ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster och en fastighet som påverkar klimatet mindre genom en lägre förbrukning av el och fjärrvärme.

Största åtgärden är att vi investerat i ett nytt effektivt ventilationsaggregat som styr både frånluften (utsug i badrum och kök) samt tilluften (uppvärmd luft som blåser in vid element). Nu återvinner vi 82% utav värmen från lägenheterna via luften som sugs ut från bostäderna. Återvunnen luft värmer i sin tur upp tilluften som vi blåser in i lägenheterna. För att få till en bra helhetslösning installerades ny styrutrustning, ventilationskanaler isolerades och vissa radiatorer (element) byttes ut. Värme och ventilation kommer att injusteras/optimeras ytterligare när det blir kallare i vinter. Entreprenör är APS drift och underhåll.

Arbetet är viktigt för klimatet, våra hyresgäster och oss. Det krävdes inventering, projektering, planering och förberedelse, detta gjorde vi tillsammans med APS. Aggregatet lyftes in genom taket och in på vinden vilket krävde en del byggåtgärder och samarbete med våra hyresgäster.

“Nu när arbetet är klart är vi nyfikna på våra hyresgästers upplevda känsla av inomhusklimatet och kommande års förbrukningsvärden – en utvärdering”
säger Karin Ströde, teknisk förvaltare på Bror Johansson & Co.

Pontus på APS drift och underhåll