Serviceanmälan

Renovering & fler bostäder, här gör vi fint

29 jan, 2021

På Övre Olskroksgatan 7 i Göteborg håller vi just nu på med en stor rotrenovering och förtätar med två vindslägenheter. Byggstart var i oktober 2019. Huset är från 1938 och vi har gjort noggranna val för att återskapa tidstypiska färger och utseende från den tiden. Samarbetspartner är Tornstadens Byggnads AB.

Övre Olskroksgatan 7 är först ut av 3 hus på Övre Olskroksgatan. Renoveringen som vi genomför är omfattande. Vi byter bland annat fönster, tak, kök, badrum, stammar, el och ventilationssystem. Vi renoverar även ytskikt och fasad. För oss är det viktigt att vi nu samtidigt nu ser över husets energiförbrukning så att vi kan minska husets klimatpåverkan.

Att våra hyresgäster bor tryggt är viktigt, därför installerar vi b.la ett taggsystem och vi byter ut eller kompletterar belysningen både invändigt och utvändigt i huset.

Vi har i ett tidigt skede, innan vi påbörjade projektering, träffat våra hyresgäster på gemensamt hyresgästmöte. Vi har därefter träffat var och en av våra hyresgäster hemma i deras bostad. Flera hyresgäster har kommit med bra idéer och synpunkter om vad de önskar för resultat efter renoveringen. En idé har varit att göra om 2: or till 3: or, vilket vi tyckte var en bra idé som vi nu genomför i renoveringen.

Genom att träffas i god tid fick vi också kännedom om att flera hyresgäster hade önskemål om att de egentligen ville bo i större eller i mindre lägenheter. Det är inte lätt att bo ”rätt” när det är bostadsbrist.  Efter lite pusslade har vi fått till flera omflyttningar samtidigt som renoveringen. Tillsammans med våra hyresgäster har vi hittat bra evakueringslösningar eller permanent flytt.

Projektet beräknas ta 6-7 månader.

Samarbetspartner: Tornstaden Byggnads AB

Beställarrepresentant: Kristina Björling