Serviceanmälan
Single post image

Renovering-, energi- och förtätningsprojekt i Lunden

25 nov, 2021

På Vävstolsgatan 1 och Scheelegatan 16 i Lunden, Göteborg, pågår just nu ett renovering-, energi- och förtätningsprojekt. Fastigheten är byggd på 30-talet och i grunden ett landshövdingehus. Fasad mot gård och gata tilläggsisolerades på 80-talet.  Ursprunglig karaktär ser man mot gården, mot gatan är huset klätt med gult halvstenstegel.  

Det skapas 580 kvm boyta på vinden. 9 stycken 2:or och en 1:a. De nya vindslägenheterna blir luftiga och de flesta har en fransk balkong mot den trivsamma gården.  

I projektstarten involverade vi våra hyresgäster genom enkät, samtal i både grupp och individuellt. Många bra synpunkter kom in. Bland annat önskades fler utemöbler solskydd och översyn av belysning, något som vi vill få med i projektet. 

Energimässigt finns det många bra saker man kan göra i fastigheten. Vi har skapat ett paket av åtgärder som vi känner ger bra effekt. Bland annat kommer värme- och ventilationssystemet att renoveras  samt kompletteras med energibesparande funktioner.    Fastigheten kommer att värmas upp med hjälp av den frånluft som ventileras ut från lägenheterna. Fönster och entrépartier byts ut. St Pauligatan 41 där fjärrvärmerummet ligger inkluderas i projektet när det gäller värme och ventilation. Åtgärderna ger även komfortfördelar för boende. Det blir bra för både klimatet och för våra hyresgäster. 

Dräneringsarbeten pågår och är snart klara. Ställning och väderskydd är uppe. Nya takstolar är under montering. Fastigheten kommer att få nya fönster och fasaden renoveras. Taket rivs för att skapa 10 nya vindslägenheter med rymliga takkupor mot både gård och gata. 

I de befintliga lägenheterna renoveras samtliga badrum och gemensamma utrymmen. Nya säkerhetsdörrar monteras. De hyresgäster som önskar får även renoverat kök m m.  

Att våra hyresgäster är nöjda och bor tryggt är viktigt för oss, därför vi installeras ett nytt modernt digitalt låssystem och vi kompletterar belysningen både invändigt och utvändigt där det behövs. Cykelhuset på gården byggs om och 20 nya cykelplatser skapas i fastigheten.  

Tidplaner anslås i portalen på Scheelegatan 16.

Vi tackar våra hyresgäster för att de svarat på enkät och deltagit aktivt på teamsmöten och besiktningar. Vi förstår att det kommer att vara jobbigt för dem under perioden och vi kommer tillsammans med projektledare och entreprenör att arbeta för att göra det bästa för våra hyresgäster. Daglägenhet kommer att finnas tillgänglig.  

Tidplan ca 1,5år 

Entreprenör: Fiskebäcksbyggnads AB 

Projektledning: Akuro  

Arkitekt: Sweco 

Lediga objekt: Lägenheter publiceras löpande på HomeQ

Frågor kring projektet:  

Cornelia Qvist, Kundansvarig kontoret@brorjohansson.se 

Kristina Björling, Vd