Vi, Bror Johansson & Co, planerar ett nytt hyreshus med hiss och god tillgänglighet på Karlagatan i Lunden. Huset blir en förlängning av Karlagatan 25, ett hus som Bror Johansson och hans bröder byggde på 50-talet. Huset förbereddes redan då för en förlängning. Samtidigt planeras en upprustning i parken. Tillsammans gör vi Lunden ännu bättre!

Det finns mycket få lägenheter i Lunden med hiss. Tillsammans med Göteborgs stad och boende i området vill vi skapa trivsamma hyreslägenheter. Huset kommer att ligga i anslutning till parken och det skapar en ny inbjudande entré från Karlagatan till parken. Målet är att skapa fler hyresbostäder samt att öka närhet, trivseln och tryggheten från Karlagatan till parken. Huset på bilden (gul gavel) nedan byggde Bror Johansson på 50-talet och har en gavel utan fönster att ansluta mot…läs mer här

 

December nyhetsbrev

I vårt decemberbrev kan du bland annat läsa om våra öppettider i jul, en påminnelse om att anmäla till e-faktura och några ord från Kristina Björling, VD.

Klicka här för att läsa decemberbrevet.

 

Tjänsten som uthyrningsansvarig är klar och vi välkomnar Cornelia från 9/12 2019.

Cornelia kommer blir spindeln i nätet för vår uthyrning och kommer bla att ansvara för uthyrning, byten & andrahandsuthyrningar samt  evakuering. Cornelia kommer med en bred erfarenhet av samma arbetsuppgifter från ett annat fastighetsbolag. Hon ansvarar för dialogen vid flyttningar och lägger evakueringspussel vid behov av renovering.

Nu när höst och vinter närmar sig. Såhär fungerar värmen i din bostad

Värmen i din bostad

Vad kan du göra för att få en bra temperatur i din lägenhet?

Läs vårt dokument ”om du fryser” och annan bra information under fliken ”om din bostad”.

I ”om du fryser” beskriver vi flera saker du själv kan göra eller tänka på som hyresgäst för att få bra temperatur i lägenheten.  Är det ändå kallt trots att du försökt med de saker vi beskriver vill vi att du gör en serviceanmälan.

Vad önskar vi att du beskriver i serviceanmälan om du tycker att det är för kallt i lägenheten?

Du behöver i serviceanmälan hjälpa oss med att berätta vilken temperatur du mäter på din termometer, vid vilken dag samt klockslag. Beskriv även vilken dag du började frysa.

Har du ingen termometer kan du hämta en hos oss på Karlagatan 18 utan kostnad.

Vad gör Bror Johansson & Co för ett bra klimat i bostaden?

För oss är det viktigt att våra hyresgäster inte fryser . Det är viktigt att känna till att vi aldrig stänger av värmen i en fastighet manuellt. Värmen styrs av utetemperaturen hela året runt. 

Vi behöver också värna om miljön, därför får/kan vi inte höja hela husets temperatur om någon enstaka serviceanmäler att det är kallt i lägenheten.  När vi får en serviceanmälan är det viktigt att vi utreder varför det är kallt i just din lägenhet. Vi kontaktar dig snarast då du serviceanmält. Vi kommer att fråga dig om vilken temperatur du har på din termometer, om du inte beskrivit detta i serviceanmälan. Vi behöver också veta hur vi kommer in i din lägenhet för att mäta temperatur och felsöka.

Dokumentet om du fryser: ”om du fryser”

Nytt bankgiro nummer på hyresavi

Vi har bytt redovisningssystem och i samband med detta byter vi flera bankgiro nummer. Bror Johansson & Co är en koncern med flera dotterbolag.

Nytt: Ni kommer att betala direkt till det dotterbolag som äger fastigheten du bor i. Samma bolag finns med på anslag i ditt trapphus och på ditt hyresavtal. Det är ett kommanditbolag, handelsbolag eller direkt till B.Johansson som äger koncernen.

Detta gäller dig som hyr ut i andrahand nu eller planerar att hyra ut i andrahand. 1 oktober gäller nya skärpta regler för uthyrning i andrahand och byten. Man måste också vara folkbokförd på den adress man har sin dygnsvila.

Från och med 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning med mera. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Från och med 1 oktober måste man vara folkbokförd där man tillbringar sin dygnsvila. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vi på Bror Johansson & Co har arbetat aktivt med frågan i flera år och tycker att de nya reglerna är mycket bra. En hyresrätt är till för den som har behov av en bostad. Den skall inte vara en inkomstkälla för den som har ett förstahandskontrakt. Har du inte behov av din hyresrätt så skall den sägas upp för att någon med behov skall få möjlighet att hyra den. Vi hoppas att de nya reglerna ger en god effekt och att de som idag betalar ockerhyra för andrahandskontrakt eller rum slipper detta i framtiden. Kristina Björling, vd.

Läs mer här: Faktablad 

Uppdaterat 20/11: Faktablad

 

Ny tuffare lag som berör dig som vill hyra ut, hyr ut eller vill byta din bostad. Vi tycker att de nya reglerna är väldigt bra.

Idag har Riksdagen beslutat om en ny tuffare lag som reglerar andrahand, ockerhyra och byten. Vi på Bror Johansson & Co har arbetat aktivt  med frågan i flera år och tycker att de nya reglerna är mycket bra. En hyresrätt är till för den som har behov av en bostad. Den skall inte vara en inkomstkälla för den som har ett förstahandskontrakt. Har du inte behov av din hyresrätt så skall den sägas upp för att någon med behov skall få möjlighet att hyra den. Vi hoppas att de nya reglerna ger en god effekt och att de som idag betalar ockerhyra för andrahandskontrakt eller rum slipper detta i framtiden. Kristina Björling,vd.

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/tuffare-regler-mot-svarthandel-och-otillaten-andrahandsuthyrning-infors-1-oktober/