Öppen fiber är nu tillgänglig för alla våra hyresgäster!

Våren 2018 uppgraderades ditt hem med Telia Öppen Fiber.

Välj mellan flera olika tjänsteleverantörer
I och med uppgraderingen har du nu flera tjänsteleverantörer att välja bland för tv, bredband och telefoni än vad du har haft innan. Du väljer själv vilken tjänsteleverantör som ska leverera tjänster till dig. Antingen väljer du samma leverantör för alla fibertjänster, eller olika tjänster från olika leverantörer. Om du vill byta leverantör är det viktigt att du själv säger upp dina abonnemang. Vill du behålla dina nuvarande tjänster behöver du inte göra någonting.
Besök bredbandswebben.se för att läsa mer om möjligheterna via Öppen Fiber.

Om ni har problem med bredbandstjänsterna efter uppgraderingen så starta om utrustningen och om inte det hjälper kontakta Telia Support på tfn: 90200

Läs mer

December nyhetsbrev

I vårt decemberbrev kan du bland annat läsa om våra öppettider i jul, en påminnelse om att anmäla till e-faktura och några ord från Kristina Björling, VD.

Klicka här för att läsa decemberbrevet.

 

Tjänsten som uthyrningsansvarig är klar och vi välkomnar Cornelia från 9/12 2019.

Cornelia kommer blir spindeln i nätet för vår uthyrning och kommer bla att ansvara för uthyrning, byten & andrahandsuthyrningar samt  evakuering. Cornelia kommer med en bred erfarenhet av samma arbetsuppgifter från ett annat fastighetsbolag. Hon ansvarar för dialogen vid flyttningar och lägger evakueringspussel vid behov av renovering.

Nu när höst och vinter närmar sig. Såhär fungerar värmen i din bostad

Värmen i din bostad

Vad kan du göra för att få en bra temperatur i din lägenhet?

Läs vårt dokument ”om du fryser” och annan bra information under fliken ”om din bostad”.

I ”om du fryser” beskriver vi flera saker du själv kan göra eller tänka på som hyresgäst för att få bra temperatur i lägenheten.  Är det ändå kallt trots att du försökt med de saker vi beskriver vill vi att du gör en serviceanmälan.

Vad önskar vi att du beskriver i serviceanmälan om du tycker att det är för kallt i lägenheten?

Du behöver i serviceanmälan hjälpa oss med att berätta vilken temperatur du mäter på din termometer, vid vilken dag samt klockslag. Beskriv även vilken dag du började frysa.

Har du ingen termometer kan du hämta en hos oss på Karlagatan 18 utan kostnad.

Vad gör Bror Johansson & Co för ett bra klimat i bostaden?

För oss är det viktigt att våra hyresgäster inte fryser . Det är viktigt att känna till att vi aldrig stänger av värmen i en fastighet manuellt. Värmen styrs av utetemperaturen hela året runt. 

Vi behöver också värna om miljön, därför får/kan vi inte höja hela husets temperatur om någon enstaka serviceanmäler att det är kallt i lägenheten.  När vi får en serviceanmälan är det viktigt att vi utreder varför det är kallt i just din lägenhet. Vi kontaktar dig snarast då du serviceanmält. Vi kommer att fråga dig om vilken temperatur du har på din termometer, om du inte beskrivit detta i serviceanmälan. Vi behöver också veta hur vi kommer in i din lägenhet för att mäta temperatur och felsöka.

Dokumentet om du fryser: ”om du fryser”

Nytt bankgiro nummer på hyresavi

Vi har bytt redovisningssystem och i samband med detta byter vi flera bankgiro nummer. Bror Johansson & Co är en koncern med flera dotterbolag.

Nytt: Ni kommer att betala direkt till det dotterbolag som äger fastigheten du bor i. Samma bolag finns med på anslag i ditt trapphus och på ditt hyresavtal. Det är ett kommanditbolag, handelsbolag eller direkt till B.Johansson som äger koncernen.

Detta gäller dig som hyr ut i andrahand nu eller planerar att hyra ut i andrahand. 1 oktober gäller nya skärpta regler för uthyrning i andrahand och byten. Man måste också vara folkbokförd på den adress man har sin dygnsvila.

Från och med 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning med mera. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Från och med 1 oktober måste man vara folkbokförd där man tillbringar sin dygnsvila. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vi på Bror Johansson & Co har arbetat aktivt med frågan i flera år och tycker att de nya reglerna är mycket bra. En hyresrätt är till för den som har behov av en bostad. Den skall inte vara en inkomstkälla för den som har ett förstahandskontrakt. Har du inte behov av din hyresrätt så skall den sägas upp för att någon med behov skall få möjlighet att hyra den. Vi hoppas att de nya reglerna ger en god effekt och att de som idag betalar ockerhyra för andrahandskontrakt eller rum slipper detta i framtiden. Kristina Björling, vd.

Läs mer här: Faktablad 

Uppdaterat 20/11: Faktablad

 

Ny tuffare lag som berör dig som vill hyra ut, hyr ut eller vill byta din bostad. Vi tycker att de nya reglerna är väldigt bra.

Idag har Riksdagen beslutat om en ny tuffare lag som reglerar andrahand, ockerhyra och byten. Vi på Bror Johansson & Co har arbetat aktivt  med frågan i flera år och tycker att de nya reglerna är mycket bra. En hyresrätt är till för den som har behov av en bostad. Den skall inte vara en inkomstkälla för den som har ett förstahandskontrakt. Har du inte behov av din hyresrätt så skall den sägas upp för att någon med behov skall få möjlighet att hyra den. Vi hoppas att de nya reglerna ger en god effekt och att de som idag betalar ockerhyra för andrahandskontrakt eller rum slipper detta i framtiden. Kristina Björling,vd.

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/tuffare-regler-mot-svarthandel-och-otillaten-andrahandsuthyrning-infors-1-oktober/

 

 

Telias TV-tjänst förhandling kanaler. Uppdatering 1/7 förhandling klar

Uppdatering 1/7 2019

”Förhandlingarna är klara
För en tid sedan informerade vi er om vår pågående förhandling med vår tv-leverantör Nent där risk fanns att vi skulle stänga ner vissa kanaler 1 juli.
Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu är överens med vår leverantör om ett nytt avtal som gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda er ett brett och bra innehåll. Vi önskar er mycket nöje med er tv-tjänst från oss.
Vi vill dock passa på att meddela att kanalerna eSportsTV och NFL Networks utgår ur vår leverantör Nents sortiment, och därför även utgår från Telias utbud från och med den 1 juli.
Har ni ytterligare frågor är ni såklart välkomna att kontakta er ordinarie kontaktperson hos oss.
Hälsningar,
Telia”

————————————————————-

Förhandling pågår

Vi vill informera er om att det just nu pågår förhandling mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler. Om de inte kommer överens finns det risk för att Telia inte längre får sända vissa kanaler från och med den 1 juli.

Vi beklagar eventuella problem som det här innebär för er.

För mer information gå in på www.telia.se/tvinfo