Serviceanmälan

Prislista tjänster via BJ Boservice AB

09 feb, 2023

Syftet med prislistan nedan är att det efterfrågas tjänster som inte ingår i en lägenhetshyra. Servicebolaget BJ Boservice AB erbjuder vanligt efterfrågade tjänster mot fakturering.

Hur beställer du tjänster som skall faktureras?

För att vi skall kunna ta emot en beställning behöver du göra en serviceanmälan där du i serviceanmälan skriver ”Beställning, faktureras mig som hyresgäst”. Beskriv noggrant vad du beställer samt priser från listan nedan. Först efter att vi fått en beställning kan vi bekräfta om vi kan utföra den.

BJ Boservice AB Prislista 2023-02-09

Arbetskostnad480 kr/tim inkl. moms och påbörjad timme.   Då ingår servicebil. Inställelsetid (fram och tillbaka till lägenheten) räknas och faktureras.
Lysrör + glimtändare  350 kr  + arbetskostnad
Lampor  350 kr + arbetskostnad
Säkringar  350 kr + arbetskostnad
Rengöring av fläktfilter  480 kr inkl arbetskostnad
Rengöring ventilationsdon  480 kr inkl arbetskostnad
Rengöring renssilar i golvbrunn  480 kr inkl arbetskostnad
Rengöring vattenlås  480 kr ink arbetskostnad
Rengöring avrinningsrör för frostvatten i kylskåp  480 kr ink arbetskostnad
Kolfilterbyte500kr ink arbetskostnad
Låsöppning med nyckel under arbetstid 300 kr (Legitimation krävs) 
Extra nyckel/tagg 480 kr ink arbetskostnad
Installation tvättmaskinRiktlinjer finns, se under FAQ tvättmaskin
Flyttstädning, beställd och bekräftad120 kr/kvm före RUT 
Ostädad lägenhet vid avflyttning  Debiteras faktisk jourstädkostnad