Serviceanmälan

Prislista tjänster via BJ Boservice AB

09 feb, 2023

BJ Boservice AB Prislista 2023-02-09

Syftet med prislistan nedan är att det efterfrågas tjänster som inte ingår i en lägenhetshyra. Servicebolaget BJ Boservice AB erbjuder vanligt efterfrågade tjänster. 

Låsöppning genom låssmed + nytt lås.  Vidarefakturering från låssmed, hg tar ansvar för återställning 

Byte – förbrukningsmaterial exklusive arbete. Arbetskostnad är 480kr per påbörjad timma inkl moms

    Lysrör + glimtändare    350 kr 
    Lampor    350 kr 
    Säkringar    350 kr 
    Rengöring av fläktfilter    350 kr 
    Rengöring ventilationsdon    350 kr 
    Rengöring renssilar i golvbrunn    350 kr 
    Vattenlås    350 kr 
    Avrinningsrör för frostvatten i kylskåp    350 kr 
    Kolfilter    350kr + filterkostnad (300-500kr) 
    Övriga arbeten    480 kr/tim inkl. moms och påbörjad timme 
        
    Låsöppning med nyckel under arbetstid   300 kr (Legitimation krävs) 
    Extra nyckel (Nytt system)    450 kr 
    Extra nyckel (Äldre system)    450 kr 
    Extra Tagg    450 kr 
    Flyttstäd    120 kr/kvm före RUT 
    Ostädad lägenhet vid avflyttning    Debiteras faktisk jourstädkostnad 
    Installation tvätt/diskmaskin     Se info FAQ på hemsida.