Vi tar från 1 maj inte emot några externa intresseanmälningar direkt till oss då vi har haft många sökande. Några lägenheter kommer att publiceras på Boplats. Vi kommer under våren 2019 att uppdatera här med information.

 

Vår målsättning med varje uthyrning är ”rätt kund till rätt bostad” för ett långsiktigt permanent boende. Vi arbetar för ett tryggt, trevligt boende där du och dina grannar vill bo länge och trivas med hyresrätten som boendeform och den service vi då erbjuder. Vi arbetar för att så många som möjligt skall bo tryggt med ett förstahandsavtal.

Uthyrningspolicy:

  • Lägenheten du söker ska vara din permanenta bostad. Detta kan vi ibland frångå om det gäller korttidsavtal.
  • Sökande måste ha fyllt 18 år.
  • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
  • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.

Bor du hos oss och söker annan bostad när det gäller standard eller storlek?

Vi ställer samma krav på dig som bor hos oss som vid en nyinflyttning. Vi prövar betalningsförmåga, referenser och skäl. Du som har bott hos oss minst två år i nuvarande lägenhet är välkommen och söka med önskemål om ändrad standard eller storlek.