Vår målsättning med varje uthyrning är ”rätt kund till rätt lokal” för ett långsiktigt eller kortsiktigt hyresförhållande. Vi arbetar för en bra relation där du skall kunna vara med och påverka som lokalhyresgäst. Kvalité, ordning och reda är viktigt för oss.

Vi har olika typer av lokaler. Exempelvis förskolor, kontor och förråd. Vi har inga restauranger, matbutiker eller musikstudios.