Serviceanmälan

ROT-renovering & fler lägenheter på Övre Olskroksgatan  

23 jun, 2021

-Ett hållbart arbete med långsiktigt tänkande med fokus på klimat, trivsel och drift. 

Fastigheten, Övre Olskroksgatan 9 i Göteborg, är fastighet nummer två av tre på samma gata som genomgår rot-renovering och förtätning. Övre Olskroksgatan 7 är klar sedan sommaren 2020 och Övre Olskroksgatan 11 är på börjad. Projektet på Övre Olskroksgatan 9 närmar sig slutbesiktning och snart är det klart för inflyttning. Arbetet förväntas vara färdigt mars 2021.

Samarbetspartner: Fiskebäcks Byggnads AB.  

Arbetet har fungerat mycket bra. Platschef Peter Olsson med personal har varit duktiga på att anpassa sig till de extra utmaningar Covid-19 ger.  

Även inflyttningstider får koordineras över en längre tid för att anpassas till den situation vi nu lever i med tanke på Covid-19, säger Kristina Björling, vd. 

Under renoveringen har stora förbättringar gjorts när det kommer till trivsel, driftoptimering samt klimat- och miljöåtgärder. Åtgärder har gjorts inne i lägenheterna, i gemensamma utrymmen, på klimatskalet (fasad, fönster & tak) samt utemiljö. Vi byter bland annat fönster, yttertak, belysning. Renoverar kök, badrum, avloppsstammar, el-, värme- och ventilationssystem. I tvättstugan installeras effektiva och miljövänliga maskiner. Samtliga lägenheter har fått nya bättre fönster (mer klimateffektiva, ljudisolerande och ökad glasyta). Vi har också satt in nya friskluftsventiler, även dessa med ljudisolering.   

För att fortsatt kunna erbjuda bra återvinningsmöjligheter finns nu två moloker för restavfall och kompost samt 3 fraktioner källsortering. På samma gata finns även en kommunal återvinningsstation.  

Fastigheten har förtätats med en vindslägenhet och tvättstugan är flyttad från vinden till källaren, bra både för att skapa lägenhetsyta, men framförallt så är tvättstugan nu möjlig att nå utan trappor. 

De energieffektiviserande åtgärder som gjorts i samband med ROT-renoveringen har genomförts med bland annat bidragsstöd från Naturskyddsföreningen. Deras energieffektiviseringsfond finansieras genom att företag och privatpersoner köper el som är märkt ”Bra Miljöval”. 

Dialogen är viktig. I ett tidigt skede, innan vi påbörjade projektering, samtalade vi med våra hyresgäster. Flera hyresgäster har kommit med bra idéer och synpunkter om vad de önskar för resultat efter renoveringen. Genom att vi träffade alla hyresgäster i god tid fick vi också kännedom om att flera hyresgäster hade önskemål om att de egentligen ville bo i större eller i mindre lägenheter. Det är inte lätt att bo ”rätt” när det är bostadsbrist. Efter lite pusslade har vi fått till flera omflyttningar i samband som renoveringen. Tillsammans med våra hyresgäster har vi hittat bra evakueringslösningar eller permanenta flyttningar inom vårt bestånd. 

Att våra hyresgäster är nöjda och bor tryggt är viktigt för oss, därför har vi bland annat installerat ett nytt modernt digitalt låssystem och vi bytt ut belysningen både invändigt och utvändigt. Ett nytt cykelhus kommer att byggas för att skapa fler cykelplatser. 

Lediga lägenheter kommer finnas tillgängliga att sökas på: www.homeq.se. HomeQ.se hanterar även eventuell ansökan från dig som redan är vår hyresgäst idag.  

Beställarrepresentant: Kristina Björling, VD