Serviceanmälan
Arkiv bild

Detaljplanen är nu klar för ett nytt hyreshus i Lunden, uppdaterad 2022-02-21

Vi, Bror Johansson & Co, planerar ett nytt hyreshus med hiss och god tillgänglighet på Karlagatan i Lunden. Huset blir en förlängning av Karlagatan 25, ett hus som Bror Johansson och hans bröder byggde på 50-talet. Huset förbereddes redan då för en förlängning. Samtidigt planeras en upprustning av parken. Det finns mycket få lägenheter i […]

Renovering-, energi- och förtätningsprojekt i Lunden

På Vävstolsgatan 1 och Scheelegatan 16 i Lunden, Göteborg, pågår just nu ett renovering-, energi- och förtätningsprojekt. Fastigheten är byggd på 30-talet och i grunden ett landshövdingehus. Fasad mot gård och gata tilläggsisolerades på 80-talet.  Ursprunglig karaktär ser man mot gården, mot gatan är huset klätt med gult halvstenstegel.   Det skapas 580 kvm boyta på vinden. 9 stycken 2:or och en 1:a. De nya vindslägenheterna blir luftiga och de flesta har en fransk balkong […]

Kontorslokaler blev 5 nya hyreslägenheter i Lunden

Under år 2021 har vi tillfört fler hyresbostäder, nu även i Lunden, Göteborg. Tre stycken kontorslokaler byggdes om till 5 hyresbostäder i markplan, bostäderna har mycket god tillgänglighet. Totalt ca 242 kvm. Bostäderna är belägna på Sankt Pauligatan 21 och Vävskedsgatan 4.  Lägenheterna är ljusa, luftiga och tar väl vara på ytan.  I projektets start skissade […]

ROT-renovering & fler lägenheter på Övre Olskroksgatan  

-Ett hållbart arbete med långsiktigt tänkande med fokus på klimat, trivsel och drift.  Fastigheten, Övre Olskroksgatan 9 i Göteborg, är fastighet nummer två av tre på samma gata som genomgår rot-renovering och förtätning. Övre Olskroksgatan 7 är klar sedan sommaren 2020 och Övre Olskroksgatan 11 är på börjad. Projektet på Övre Olskroksgatan 9 närmar sig slutbesiktning och snart är det klart för inflyttning. Arbetet förväntas vara färdigt mars 2021. Samarbetspartner: Fiskebäcks Byggnads AB.   Arbetet har fungerat mycket bra. Platschef Peter […]

Renovering & fler bostäder, här gör vi fint

På Övre Olskroksgatan 7 i Göteborg håller vi just nu på med en stor rotrenovering och förtätar med två vindslägenheter. Byggstart var i oktober 2019. Huset är från 1938 och vi har gjort noggranna val för att återskapa tidstypiska färger och utseende från den tiden. Samarbetspartner är Tornstadens Byggnads AB. Övre Olskroksgatan 7 är först […]

Energiåtgärd 2019, tillsammans sparar vi på vår miljö 

På St Pauligatan 21 har vi genomfört en större energi och inomhusklimatåtgärd. Huset är ett flerfamiljshus byggt på 70-talet. Huset har 33 lägenheter, tre avdelningar förskola samt två våningar flerbilsgarage. Syftet med åtgärden var att skapa ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster och en fastighet som påverkar klimatet mindre genom en lägre förbrukning av el och fjärrvärme. […]

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida. Hemsidan är främst till för dig som redan hyr av oss, men också en presentation av Bror Johansson & Co och projekt vi arbetar för och med. Vi har försökt att få med matnyttig information och kommer kontinuerligt uppdatera hemsidan.  Under fliken ”om din bostad” beskriver vi bl.a. om vårt […]

Bostad- och förskolegård

En ombyggnad av 850 kvm bostad-och förskolegård är nu klar på St Pauligatan 21. Gården har byggts om från grunden och skapar en trivsam och trygg miljö för både boende och förskola. Tillsammans med våra hyresgäster och förskola har vi bollat idéer. Frågeställningar som: Vad uppskattar vi med befintlig gård? vad vill vi har för nya […]